Mini Mixtape - Lên Hàng Halloween - DJ Blue Mix

Tracklist
Duration : 28 Phút
Size : 65.2 Mb
Bit : 320 Kbp
Temmpo : 139.80 Bpm


Track List :

1.Intro Halloween
2.Pina Colada Boy
3.Slown Down
4.Prince Tag

5.Super Boom Ft Single Ladies
6.Tik Tok
7.Vegas
Facebook comment
Thanks
2 Thành viên THANK [Member] DJ VĐ về bài nhạc này
taikoko, lequangbadboy,