Tiểu Sử DJ Sadmemory
  • Tên DJ: DJ Sadmemory
  • Tên thật: DJ Sadmemory
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 12 bài
  • Đăng ký bởi:
Chưa có thông tin về DJ Sadmemory
Comment trên FB