Tiểu Sử DJ.Trường Dapper
  • Tên DJ: DJ.Trường Dapper
  • Tên thật: DJ.Trường Dapper
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 0 bài
  • Đăng ký bởi: DJ.Bilak
Chưa có thông tin về DJ.Trường Dapper
Comment trên FB