Tiểu Sử Dee Jay Thăng Dolce
  • Tên DJ: Dee Jay Thăng Dolce
  • Tên thật: Dee Jay Thăng Dolce
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 21 bài
  • Đăng ký bởi: chibi_Dolce
Chưa có thông tin về Dee Jay Thăng Dolce
Comment trên FB